Phối hợp giữa gia đình và nhà trường

Sunshine Maple Bear hiểu rằng công tác giáo dục tại trường chỉ thực sự thành công khi việc chăm sóc và phát triển học sinh tại nhà được triển khai một cách khoa học và hợp lý. Chúng tôi luôn hoan nghênh phụ huynh tham gia các phụ huynh vào chương trình học tập, vui chơi của con tại trường và cả khi ở nhà để cùng giáo viên gieo những hạt mầm yêu thương, sự ham học hỏi, tìm tòi trong mỗi đứa trẻ.

Với cuốn Cẩm nang PHHS, Nhà trường mong muốn cha mẹ hiểu được quá trình học tập của con cũng như cách đồng hành cùng nhà trường trên hành trình giáo dục giúp con có được môi trường học tập an toàn, chủ động, hạnh phúc làm nền tảng cho sự thành công sau này.

Chi tiết: Cẩm nang 2023-2024

Sunshine Maple Bear hiểu rằng công tác giáo dục tại trường chỉ thực sự thành công khi việc chăm sóc và phát triển học sinh tại nhà được triển khai một cách khoa học và hợp lý. Chúng tôi luôn hoan nghênh phụ huynh tham gia các phụ huynh vào chương trình học tập, vui chơi của con tại trường và cả khi ở nhà để cùng giáo viên gieo những hạt mầm yêu thương, sự ham học hỏi, tìm tòi trong mỗi đứa trẻ.

Với cuốn Cẩm nang PHHS, Nhà trường mong muốn cha mẹ hiểu được quá trình học tập của con cũng như cách đồng hành cùng nhà trường trên hành trình giáo dục giúp con có được môi trường học tập an toàn, chủ động, hạnh phúc làm nền tảng cho sự thành công sau này.

Chi tiết: Cẩm nang 2023-2024

Sunshine Maple Bear hiểu rằng công tác giáo dục tại trường chỉ thực sự thành công khi việc chăm sóc và phát triển học sinh tại nhà được triển khai một cách khoa học và hợp lý. Chúng tôi luôn hoan nghênh phụ huynh tham gia các phụ huynh vào chương trình học tập, vui chơi của con tại trường và cả khi ở nhà để cùng giáo viên gieo những hạt mầm yêu thương, sự ham học hỏi, tìm tòi trong mỗi đứa trẻ.

Với cuốn Cẩm nang PHHS, Nhà trường mong muốn cha mẹ hiểu được quá trình học tập của con cũng như cách đồng hành cùng nhà trường trên hành trình giáo dục giúp con có được môi trường học tập an toàn, chủ động, hạnh phúc làm nền tảng cho sự thành công sau này.

Chi tiết: Cẩm nang 2023-2024