CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

07 LĨNH VỰC TÍCH HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON MAPLE BEAR

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo Quốc tế (Trẻ từ 24 tháng) Song ngữ ( Trẻ từ 24 tháng) Tiên tiến ( Trẻ từ 24 tháng)
Giáo viên Giáo viên bản ngữ, trợ giảng giáo viên tiếng Anh Việt Nam và giáo viên mầm non Giáo viên mầm non, giáo viên tiếng Anh Việt Nam, Giáo viên bản ngữ Giáo viên mầm non và giáo viên tiếng Anh Việt Nam
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh và Tiếng Việt
Nội dung chương trình
  • Chương trình mầm non Maple Bear Canada
  • Chương trình tiếng Việt áp dụng chương trình Maple Bear tích gợp với chương trình giáo dục mầm non đổi mới của Bộ giáo dục