HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA SUNSHINE MAPLE BEAR VÀ HỘI ĐỒNG ANH NGỮ CANADA

Ngày 29/5/2023, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra khi Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear và Hội đồng Anh ngữ Canada (CEC) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện này đã mở ra cơ hội mới cho cả hai bên trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu giáo dục trên cơ sở phát huy và kế thừa tinh hoa giáo dục Canada; đồng thời cung cấp nền tảng phát triển hợp tác các chương trình ngoại khóa và trao đổi chuyên môn giữa hai tổ chức.

Sunshine Maple Bear là hệ thống giáo dục liên cấp đào tạo chương trình giáo dục quốc gia kết hợp với chương trình bản quyền Maple Bear toàn cầu. Trong khi đó, Hội đồng Anh ngữ Canada là tổ chức giáo dục chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực giảng dạy Anh ngữ và luyện thi IELTS cùng đội ngũ giáo viên bản ngữ từ Anh, Úc, Mỹ, Canada.  

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa SMB và CEC là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới giáo dục tiêu chuẩn Canada tại Việt Nam. Thông qua thỏa thuận này, Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear và Hội đồng Anh ngữ Canada cam kết hợp tác trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra cơ sở vững chắc cho sự hợp tác lâu dài, đồng thời mang lại lợi ích lớn cho học sinh, CB-GV-NV của hai tổ chức và cộng đồng giáo dục nói chung.