SUNSHINE WEEK: Những bông hoa sẽ lại nở đúng mùa…

“Táo không tự chín đỏ
Trong đó là bão giông
Cây lớn lên từng chút
Nhờ bén rễ từng ngày”
Hành trình 5 năm lần thứ nhất (2017 – 2022) của Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã trải qua và để lại nhiều dấu ấn như vậy, từ Ươm mầm – Kiến tạo – Kết nối đến Đồng hành cùng niềm tin. Những bước đi chậm mà chắc để dựng xây một nền tảng bền vững cho chặng đường tiếp theo.
2023 – 2024 – Năm thứ 6 của Hệ thống đã chính thức được khởi động với Tuần lễ Sunshine Week. Từ đây sẽ là một hành trình tăng tốc để mỗi một thành viên trong ngôi nhà chung SMB luôn mang tâm thế sẵn sàng dấn thân, học hỏi, bứt phá với tiềm năng sáng tạo riêng. Hành trình đó sẽ có những khó khăn thử thách nhưng chính nó lại làm nên “ngày mai chói sáng” giống như những bông hoa sẽ lại nở đúng mùa.
Tuần lễ Sunshine Week diễn ra từ ngày 11 – 20/9 được triển khai trên 05 cơ sở của Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear với nhiều dự án kết nối sáng tạo:
? Nhìn lại 5 giá trị cốt lõi & Chân dung học sinh
? Nâng chuẩn nhận diện thương hiệu Sunshine Maple Bear
? Triển lãm Song of Sunshine – Bản hòa ca của Tôn trọng, Sáng tạo và Hợp tác cùng SMBers
SMB tin rằng mỗi một hành trình sẽ cho chúng ta một bài học, đó là điều sẽ nuôi dưỡng ta lớn khôn trưởng thành. Với SMB đó còn là hành trình với những đổi mới sáng tạo không ngừng để đáp ứng những thay đổi của thế giới…