CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA MAPLE BEAR TOÀN CẦU TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC SUNSHINE MAPLE BEAR

Một trong những quyền lợi ưu việt của Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear khi mua 100% bản quyền chương trình Maple Bear là được thừa hưởng chương trình phát triển chuyên môn hiện đại cùng hệ thống kiểm định và kiểm soát chất lượng hàng đầu của Tổ chức Maple Bear Toàn Cầu.
? Tổ chức Maple Bear Toàn cầu có mạng lưới hơn 250 chuyên gia Canada có kinh nghiệm lâu năm giúp đào tạo giáo viên của tổ chức trên khắp thế giới
? Tổ chức Maple Bear Toàn Cầu xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên tốt nhất trên thế giới bao gồm đào tạo về chương trình, triết lý giáo dục và phương pháp giảng dạy của Maple Bear.
? Theo đúng quy định, hàng năm Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear được kiểm định ít nhất một lần bởi chuyên gia và quản lý trường kỳ cựu của Maple Bear để đảm bảo các nội dung trên được áp dụng chính xác.
? Các chuyên gia kiểm định cũng sẽ tham gia giúp các Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển trường trong thời gian tới để không ngừng nâng cao chất lượng.

? Tại Sunshine Maple Bear, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm mang đến cơ hội phát triển thể chất, trí lực, tình cảm, xã hội và cảm xúc trong một môi trường học tập an toàn. Đặc biệt, giáo viên luôn được khuyến khích để xây dựng mối quan hệ tin tưởng với học sinh. Sự tin tưởng này sẽ giúp trẻ dám thử thách, không sợ sai vì biết rằng ý kiến và ý tưởng của mình luôn được coi trọng.
? Năm học 2021-2022 mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh, 100% các hoạt động phát triển bồi dưỡng chuyên môn của tổ chức Maple Bear toàn cầu vẫn được tổ chức bài bản tại Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear thông qua hình thức trực tuyến. Giáo viên hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận của Maple Bear toàn cầu, đồng thời được dự các buổi đào tạo chuyên sâu về môn học, nhận được góp ý phản hồi 1:1 từ chuyên gia sau các giờ dạy. Toàn bộ đội ngũ giáo viên đánh giá rất cao về hiệu quả các hoạt động và luôn thấy may mắn khi được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu Canada.

Comments are closed.