Khởi động năm học mới cùng Tuần lễ Sunshine Week

Từ ngày 14/9 – 18/09, Tuần lễ Sunshine Week sẽ chính thức diễn ra tại hệ thống trường Sunshine Maple Bear với chủ đề SUNSHINE WEEK: GET READY TO START (Tuần lễ Sunshine Week – Chúng tớ đã sẵn sàng).
Tuần lễ được xem là hoạt động hâm nóng tháng 9 và là bước khởi động của năm học 2020 – 2021 với chủ đề Kiến Tạo.
Trong khuôn khổ hoạt động, mỗi ngày học của các bạn nhỏ sẽ là một ngày trải nghiệm tương ứng với một trong năm giá trị cốt lõi của học sinh Maple Bear.
Các hoạt động được phân chia cụ thể như sau:

– Thứ hai (14/09): Ngày Khai mạc và là Ngày Tự Lực
– Thứ ba (15/09): Ngày Tôn Trọng
– Thứ tư (16/09): Ngày Hoài Bão
– Thứ năm (17/09): Ngày Đồng Cảm
– Thứ sáu (18/09): Ngày Tỏa sáng

Tại chuỗi hoạt động này, mỗi điểm trường Tiểu Học hay Mầm Non sẽ xây dựng kế hoạch trải nghiệm riêng phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh.

Ở cấp Tiểu học, các bạn sẽ được tham gia tìm hiểu về năm giá trị cốt lõi, tìm hiểu về văn hóa vùng miền hay viết những bức thư gửi các bác sỹ tuyến đầu chống dịch Covid- 19.
Với độ tuổi Mầm non, các bé được tự nhặt rau, tìm hiểu về Hà Nội hay xem những thước phim để hiểu về sự đồng cảm.

Tự lực, Tôn trọng, Hoài Bão, Đồng cảm, Tỏa sáng là năm giá trị cốt lõi mà hệ thống giáo dục Maple Bear xây dựng cho học sinh của trường. Đây được xem là những phẩm chất của học sinh thế kỷ 21, giúp các em đạt được thành công và có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

157 thoughts on “Khởi động năm học mới cùng Tuần lễ Sunshine Week

  1. buy cz guns says:

    898185 485423Hi there, I found your blog via Google even though searching for initial aid for a heart attack and your post looks extremely intriguing for me. 27795

  2. gate io startup says:

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Comments are closed.