GIỚI THIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC SUNSHINE MAPLE BEAR

Trường Tiểu học Maple Bear thuộc Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear, thuộc Tập đoàn Sunshine. Đây là trường tiểu học đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình Maple Bear – thương hiệu giáo dục uy tín đã thực hiện thành công tại hơn 400 điểm trường và 20 quốc gia trên thế giới. 

Sunshine Maple Bear là môi trường học tập thân thiện, truyền cảm hứng, kết nối, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp thông qua những hoạt động học tập và rèn luyện hàng ngày. Trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, giáo viên sẽ giúp học sinh phát triển tối đa tiềm năng và tự hào về các kết quả mình đạt được trong nhà trường, cộng đồng và môi trường xung quanh.

Học sinh Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear sẽ là thế hệ học sinh mới, được giáo dục toàn diện, phát triển tối đa năng lực cá nhân, sẵn sàng thích ứng, góp phần kiến tạo tương lai.