HỌC BỔNG SHINE WITH ME – CHẮP CÁNH TÀI NĂNG TOẢ SÁNG

Trong năm học 2023 – 2024, chương trình học bổng danh giá Shine With Me của Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear sẽ tiếp tục được triển khai nhằm khuyến khích tài năng và truyền cảm hứng học tập suốt đời cho các bạn học sinh. 

A. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN:

– Học sinh cấp Tiểu học và THCS Sunshine Maple Bear; 

– Học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký nhập học cấp Tiểu học hoặc THCS tại Sunshine Maple Bear; 

B. CƠ CẤU HỌC BỔNG:

– Học bổng Toả sáng trị giá 50.000.000 VND/kỳ; 

Học bổng Kiến tạo trị giá 25.000.000 VND/kỳ; 

– Học bổng Ươm mầm trị giá 10.000.000 VND/kỳ.

C. CÁC BƯỚC XÉT DUYỆT HỌC BỔNG SHINE WITH ME:

I-Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ 

– Học sinh nộp hồ sơ xét duyệt học bổng (theo mẫu của nhà Trường) về phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng trước ngày 15/07/2023 (dành cho học kỳ I) và trước ngày 05/01/2024 (dành cho học kỳ II). 

– Hình thức nộp: nộp tại phòng Tuyển sinh trường Tiểu học và THCS Sunshine Maple Bear, KĐT Sunshine Riverside, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. 

*Hồ sơ xét tuyển học bổng Shine With Me bao gồm: 

– Đơn xin xét học bổng đã dán ảnh (theo mẫu của Nhà trường); 

– Bản sao Học bạ các năm học (dành cho học sinh mới); 

– Bản sao các thành tích khác (nếu có). 

II-Vòng 2: Thi viết và phỏng vấn 

– Học sinh tham gia phỏng vấn và nộp bài luận tiếng Anh (trong trường hợp Hội đồng xét duyệt Học bổng yêu cầu). 

III-Vòng 3: Công bố kết quả 

– Kết quả dự kiến được công bố trước ngày 15/08/2023 (dành cho học kỳ I) và trước ngày 30/01/2024 (dành cho học kỳ II). 

Lưu ý:  

– Học bổng sẽ được trừ vào học phí của kỳ học tiếp theo; 

– Học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được trao đổi, cho tặng trong mọi trường hợp; 

– Trong trường hợp học sinh đạt học bổng hoặc giải thưởng khác của Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear trong cùng một học kỳ, học sinh sẽ được áp dụng học bổng hoặc giải thưởng cao nhất. 

– Học bổng được áp dụng theo quy định chính sách tài chính năm học 2023-2024 của Sunshine Maple Bear. 

Học sinh và Phụ huynh quan tâm vui lòng đăng ký theo biểu mẫu TẠI ĐÂY